Wycieczka dydaktyczna do Placówki Straży Granicznej w Bezledach

Koło Naukowe Bezpieczeństwa Wewnętrznego „Safety & Law” wraz z opiekunem dr Martyną Seroką zorganizowało w dniu 26 listopada 2019 r. wycieczkę dydaktyczną do Placówki Straży Granicznej w Bezledach. Celem przedsięwzięcia było poszerzenie wiedzy studentów oraz nabycie nowych umiejętności praktycznych. Studenci mieli okazję zwiedzić Placówkę oraz wysłuchać wykładu o jej roli w procesie międzynarodowego transportu osób i towarów. Kolejnym punktem programu była prezentacja sprzętu służbowego używanego na co dzień przez funkcjonariuszy pełniących służbę w bezpośredniej ochronie granicy państwowej. Studenci odbyli zajęcia praktyczne: przymierzenie i obejrzenie broni, lornetek, kajdanek, kamizelek czy hełmów.

Następnie funkcjonariusze dokonali prezentacji obiektów służbowych Straży Granicznej oraz zasad i sposobu oznakowania granicy państwowej. Studenci zapoznali się z funkcjonowaniem przejścia granicznego, gdzie dowiedzieli się także na czym polega kontrola radiometryczna na granicy państwa oraz czym jest detektor bicia serca.

Studenci wzięli udział w zajęciach z technikiem kryminalistyki (m.in. ściąganie linii papilarnych, prezentacja sprzętu do weryfikowania sfałszowanych dokumentów, omówienie baz danych, z których korzysta Straż Graniczna). Następnie odwiedzili oni stanowisko do odprawy granicznej i przyjrzeli się pracy kontrolera ruchu granicznego, który dokonywał odprawy granicznej osób z Federacji Rosyjskiej, ich środków transportu, weryfikował ich tożsamość (linie papilarne) oraz badał autentyczność dokumentów (paszportów oraz wiz). Ponadto umożliwiono studentom prześwietlenie bagażu podręcznego i zapoznanie się z obrazem skanowanego bagażu, w którym na cele szkoleniowe podrzucono niebezpieczny przedmiot.

Dodatkową atrakcją były pokazy tresury psów służbowych oraz prezentacja sprzętu transportowego będącego na wyposażeniu Placówki w Bezledach.  Przewodnicy psów służbowych zaprezentowali umiejętności psa wyszkolonego do wyszukiwania narkotyków i substancji niedozwolonych (pies odnalazł podłożone narkotyki) oraz innego psa wyszkolonego do wyszukiwania materiałów wybuchowych oraz broni (pies odnalazł podłożoną broń, z której wcześniej strzelano). Studenci obejrzeli także z bliska oznakowane pojazdy, którym dysponuje Straż Graniczna.

Na uwagę zasługują także dwa bardzo ciekawe wykłady – jeden z funkcjonariuszy przedstawił tematykę pracy związanej z ustawą o cudzoziemcach i prowadzonych związanych z tych zagadnieniem postępowań karnych. Z kolei funkcjonariusz operacyjny omówił kwestie współczesnego handlu ludźmi. Proceder, który przybliżył wprawił w zdumienie obecnych studentów, co uświadomiło im jeszcze bardziej, jak ciężka i odpowiedzialna jest to służba.

Łącznie w wycieczce brało udział blisko 50 studentów. Wycieczka dydaktyczna spotkała się z wielkim uznaniem studentów, a niektórzy z nich zadeklarowali, że tak wnikliwa prezentacja formacji zachęciła ich do wstąpienia w jej szeregi.