Wycieczka dydaktyczna do Aresztu Śledczego w Olsztynie

W dniu 18 listopada 2019 r. 18-osobowa delegacja członków Koła Naukowego Bezpieczeństwa Wewnętrznego "Safety&Law", działającego na Wydziale Prawa i Administracji wraz z opiekunem Koła panią dr Martyną Seroką, udali się na wycieczkę dydaktyczną do Aresztu Śledczego w Olsztynie.

Kpt. Marek Niewiadomski,  zastępca kierownika Działu Penitencjarnego opowiedział
o historii aresztu, jego strukturze, zasadach funkcjonowania, podległych jednostkach, panującej hierarchii. Wiele uwagi poświęcił także przybliżeniu zagadnień praw i obowiązków osadzonych oraz ich zachowaniu w warunkach izolacji. Ponadto, Pan Kapitan przedstawił zasady rekrutacji do służby i warunki pracy funkcjonariusza Służby Więziennej. Dodatkowo studenci mieli możliwość obejrzenia celi mieszkalnej i jej wyposażenia, celi izolacyjnej, świetlicy, a także zaznajomili się jak wygląda codzienna praca funkcjonariusza.

Wydarzenie spotkało się z dużym zainteresowaniem ze strony studentów, dostarczyło sporo emocji i wrażeń, a także zmusiło do refleksji i głębokich przemyśleń związanych z codziennym życiem w izolacji.