Wyburzanie budynku WPiA

Doczekaliśmy się! Dzisiaj (21.04.2020r.) zaczęto rozbiórkę "inkubatora", budynku Wydziału Prawa i Administracji. W tym miejscu powstanie nowa siedziba Wydziału Prawa i Administracji, którą będziemy dzielić z Wydziałem Nauk Społecznych. Relację z burzenia można było obserwować na facebook UWM oraz WPiA. Szczegółowe informacje dotyczące pierwszego etapu budowy nowej siedzimy Wydziału Prawa i Administracji znajdują się pod linkiem http://www.uwm.edu.pl/egazeta/marzenie-staje-sie-faktem