Współpraca ze Strażą Uniwersytecką w zakresie realizacji praktyk

Uprzejmie informujemy, że w dniu 9 stycznia 2020 roku zostało zawarte porozumienie pomiędzy Wydziałem Prawa i Administracji a Strażą Uniwersytecką, dzięki któremu nasi studenci mają możliwość realizacji praktyk studenckich w Straży Uniwersyteckiej.