Współpraca z Uniwersytem RIMT

Podpisana została umowa o współpracy między UWM a Uniwersytetem RIMT (Pendżab, Indie), którą będzie realizował nasz Wydział. Prowadzone będą m.in. wspólne badania, konferencje oraz wymiana pracowników. Koordynatorami są: dr hab. Jarosław Moszczyński, prof. UWM oraz prof. dr Om Prakash Jasuja - wybitny kryminalistyk i kryminolog. W dniach 7-8 grudnia br. odbyła się krajowa konferencja organizowana przez RIMT, na którą został zaproszony prof. J. Moszczyński i wygłosił dwa referaty na temat subiektywizmu w identyfikacjach kryminalistycznych i multiindywidualności pisma ręcznego. Ze względu na pandemię konferencja odbywała się online. Otwiera się pole do szerokiej i interesującej współpracy. Zainteresowane osoby proszone są o zgłaszanie swoich koncepcji prof. J. Moszczyńskiemu.