Współpraca z innymi Wydziałami UWM oraz Biurem ds. Osób Niepełnosprawnych

W dniu 27 lutego 2020 r. odbyło się spotkanie  Wydziałowego opiekuna studentów z niepełnosprawnościami dr Kamili Naumowicz oraz członka komisji ds. studentów z niepełnosprawnościami dr Anny Chodorowskiej wraz z przedstawicielami Biura ds. Osób Niepełnosprawnych oraz opiekunami studentów niepełnosprawnych z innych wydziałów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Pani dr Kamila Naumowicz w trakcie spotkania dzieliła się swoją wiedzą i doświadczeniem związanym z pracą ze studentami oraz zaprezentowała przygotowaną i wdrożoną na Wydziale Prawa i Administracji procedurę postępowania z osobami z niepełnosprawnością. Podczas spotkania dyskusja dotyczyła między innymi wprowadzania podobnych rozwiązań na innych wydziałach UWM. Prekursorem Kodeksu Dobrych Praktyk zawierającego zasady udzielania wsparcia oraz pracy ze studentem z niepełnosprawnością jest dr Kamila Naumowicz.