Współpraca na rzecz upowszechniania wiedzy z zakresu prawa podatkowego

Uprzejmie informujemy, że w dniu 11 lutego 2020 r. zostało podpisane porozumienie mające na celu upowszechnianie wiedzy z zakresu prawa podatkowego. Porozumienie zostało zawarte przez: Tomasza Kaczyńskiego - Przewodniczącego Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Doradców Podatkowych, Wiesława Łubińskiego - Kanclerza Olsztyńskiej Loży Business Centre Club, Marcina Czyżę - Wiceprezesa Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Mirosława Hiszpańskiego - Prezesa Zarządu Warmińsko-Mazurskiego Związku Pracodawców Prywatnych, Mariusza Pawłowskiego - Dyrektora Izby Administracji SKarbowej w Olsztynie oraz prof. dr. hab. Ryszarda Góreckiego - Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

 

Informacja na stronie UWM

 

 

Rozmowa dotycząca porozumienia  w Radio UWM z dr. hab. Jarosławem Dobkowskim, prof.UWM Dziekanem Wydziału Prawa i Administracji

http://www.uwmfm.pl/news/126/czytaj/5636/wspolpraca-uwm-z-izba-administracji-skarbowej-w-olsztynie.html