Współpraca międzynarodowa z Wydziałem Prawa Tarnopolskiego Narodowego Uniwersytetu Ekonomicznego

Ścisła współpraca istniejąca od 4 lat pomiędzy Wydziałem Prawa TNEU i Wydziałem Prawa i Administracji UWM przyczyniła się do podpisania porozumienia o współpracy pomiędzy Uczelniami. W dniu 23 stycznia 2020 r. w Tarnopolu Pan Rektor TNEU Prof. Andriy Krysovatyy, Pan Dziekan Wydziału Prawa Prof. Serhiy Banakh oraz Pani Prof. Natalia Lishchynska spotkali się z delegacją Wydziału Prawa i Administracji UWM. Głównym celem spotkania było podpisanie przez Rektora TNEU porozumienia o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie a Tarnopolskim Narodowym Uniwersytetem Ekonomicznym. Pan Rektor TNEU wyraził nadzieję, że aktywna działalność rozpoczęta przez Wydział Prawa TNEU i Wydział Prawa i Administracji UWM stanie się podstawą do rozwijania współpracy z innymi wydziałami i instytutami TNEU.

Ukraiński Uniwersytet współpracuje z 17 krajami Unii Europejskiej, a także partnerami z Gruzji, Kanady, USA, Chin, Białorusi, Kazachstanu czy Mołdawii. TNEU zajmuje 5. miejsce wśród ukraińskich uniwersytetów w rankingu GreenMetric World University Rankings 2019. Pracownicy TNEU uczestniczą w programach ICEA (The International Cultural-Educational Association).

W tym roku akademickim Wydział Prawa i Administracji UWM złożył – za pośrednictwem Biura Współpracy Międzynarodowej UWM – wniosek aplikacyjny do programu Erasmus+ Kraje Partnerskie 2020 (KA 107). Ponadto planowane jest uruchomienie kursu – Szkoła Prawa Ukraińskiego – którego celem jest zapoznanie uczestników kursu z zagadnieniami dotyczącymi roli i miejsca Ukrainy w kształtowaniu i funkcjonowaniu europejskiego systemu prawnego. Podczas zajęć uczestnicy kursu będą mieli możliwość poznania podstaw ukraińskiego prawa konstytucyjnego, cywilnego, gospodarczego, podatkowego, finansowego oraz karnego, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów prawno-porównawczych. Ponadto w ramach kursu omówione zostaną doświadczenia Państwa Ukraińskiego na arenie międzynarodowej, w tym zagadnienia związane z zatrudnianiem obcokrajowców w Polsce i Ukrainie.

Współpraca naukowo-badawcza i dydaktyczna pomiędzy Uczelniami dotyczyć będzie:  przeprowadzenia wspólnych badań naukowych w zakresie tematów interesujących obie uczelnie, organizowania konferencji i seminariów naukowych, wymiany doświadczeń pomiędzy nauczycielami akademickimi, publikacji wyników prac naukowych w periodykach obu uczelni, aplikowania o granty zewnętrzne.