Wojska rosyjskie na Ukrainie a prawo międzynarodowe

Serdecznie zapraszamy do przeczytania wywiadu z dr. Radosławem Fordońskim z Katedry Prawa Międzynarodowego Publicznego i Prawa Unii Eropejskiej WPiA UWM w Olsztynie.

Artykuł tutaj