Wizyta Prezesa RCL na WPiA

W dniu 20 maja 2022r., na Wydziale Prawa i Administracji odbył się wykład otwarty pt. „Współczesne wyzwania pracy legislatora” wygłoszony przez Prezesa Centrum Legislacji Rządowej Pana prof. Krzysztofa Szczuckiego. Gośćmi, którzy przybyli razem z Panem Prezesem byli również Pan Arkadiusz Goławski Dyrektor Departamentu Prawa Ustrojowego i Edukacji oraz Pan dr Marcin Olszówka Dyrektor Departamentu Prawa Konstytucyjnego i Administracyjnego. Szanownych Gości powitał Pan Dziekan Wydziału Prawa i Administracji dr hab. Jarosław Dobkowski, prof. UWM. Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem, gdyż po wykładzie rozpoczęła się interesująca się dyskusja. W imieniu Komisji ds. Warsztatów Jurydycznych oraz Wykładów Otwartych dr Krystyna Ziółkowska złożyła na ręce Pana Prezesa, prof. Krzysztofa Szczuckiego podziękowania dla pracowników RCL, którzy współpracowali przy organizacji wykładów otwartych. Mamy nadzieję na dalszą owocną współpracę.