Warsztaty z udziałem przedstawicieli Rzecznika Finansowego w Warszawie

W dniu 18 maja 2023 r. przedstawiciele Biura Rzecznika Finansowego w Centrum Konferencyjnym UWM w Olsztynie przeprowadzili spotkanie edukacyjnie adresowane w sposób szczególny do studentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie. Przedmiotem spotkania były kwestie związane z określeniem roli Rzecznika Finansowego w systemie ochrony konsumentów usług finansowych oraz w obszarze pozasądowego rozwiązywania sporów. Podczas spotkania ze studentami zwrócono również uwagę na najistotniejsze problemy, których doświadczają codziennie eksperci reprezentujący Biuro Rzecznika Finansowego. Zaprezentowana została również nowa inicjatywa wskazanej instytucji przewidująca możliwość odbycia przez studentów praktyk w siedzibie Biura Rzecznika Finansowego w Warszawie (Akademia Rzecznika Finansowego). Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem ze strony studentów, co powoduje potrzebę kontynuacji zapoczątkowanej przez WPiA współpracy z Biurem Rzecznika Finansowego.