Warsztaty z Państwową Inspekcją Pracy

Dnia 14 maja 2024 roku odbyły się warsztaty dla  studenetów II roku Prawa poprowadzone przez
starszego inspektora Pana Jacka Żerańskiego z Państwowej Inspekcji Pracy w Olsztynie.
Przestawiono działalność oraz zadania Państwowej Inspekcji Pracy, zaś studenci
mieli zadania praktyczne odnoszące się  analizy protokołu pokontrolnego.