Warsztaty z antropologii sądowej w Zakładzie Medycyny Sądowej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

 
Dnia 07.03.2024r. członkowie Koła Naukowego Suicydologii WPIA UWM uczestniczyli w warsztatach z antropologii sądowej w Zakładzie Medycyny Sądowej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Warsztaty poprowadziła Pani dr n. med. Dorota Pieśniak. Członkowie koła dowiedzieli się m. in. w jaki sposób można identyfikować ludzkie kości za pomocą analizowanych szczątków kostnych oraz o możliwości ustalenia biologicznego wieku w chwili zgonu i płci.  
Opiekun Koła Naukowego Suicydologii WPIA UWM  dr Andrzej Gawliński dla członków SKN Medycyny Sądowej GUMed, przeprowadził wykład z zakresu tematyki dotyczącej badań daktyloskopijnych.