Warsztaty kryminologiczne na Wydziale Prawa i Administracji

W listopadzie oraz grudniu br. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie odbyły się warsztaty „Profilowanie Kryminalne”, „Techniki analizy kryminalnej” oraz „Psychiatria sądowa z perspektywy praktyka”, zorganizowane dla studentów Wydziału w ramach projektu „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Warsztaty poprowadzone zostały przez ekspertów w danych dziedzinach: mgr Justynę Poznańską-Łobocką, asp. szt. Jacka Rusaka, insp. Krystiana Wojciechowskiego, płk. Wiesława Kordasa oraz lek. Lecha Gadockiego.

W warsztatach udział wzięło 52 studentów Wydziału Prawa i Administracji.