Warsztaty Jurydyczne postępowania administracyjnego 2024

W teorii nie ma różnicy pomiędzy teorią a praktyką. W praktyce – jest. Ten bon mot w pewnym przyczynił się do zainicjowania Warsztatów jurydyczny na WPiA w Olsztynie. Wiedza jaka przekazywana jest na zajęciach powinna znaleźć swoją weryfikację, a najlepiej potwierdzenie, w praktyce. Jedną z okazji są właściwe Warsztaty jurydyczne - cykl spotkań z praktykami określonych dyscyplin prawa i wspólna praca studentów oraz zaproszonego gościa nad zaproponowanym kazusem, który jest możliwie jak najściślej powiązany z realnym zdarzeniem.

Jedna z tegorocznych odsłon warsztatów były spotkanie poświęcone postępowaniu administracyjnemu i specyfice korzystania z tej procedury przy stosowaniu prawa budowlanego. Spotkanie (22 marca 2024 r.) poprowadził, starszy specjalisty ds. prawnych Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Olsztynie mgr Paweł Rojczyk. Co ważne mentor spotkania, to nie tylko praktyk i doświadczony organizator szkoleń z zakresu prawa budowlanego ale również absolwent WPiA. Spotkanie miało zatem dodatkowy walor w postaci domknięcia cyklu dydaktycznego, gdy absolwenci Wydziału wracają w mury alma mater już w roli ekspertów. Moderatorem i organizatorem spotkania był  dr Tomasz Majer.

Liczne grono studentów, co nie było tak oczywiste w przypadku dość hermetycznej problematyki zagadnień administracyjno - budowlanych, analizie poddana została procedura legalizacji samowoli budowlanej. Zaangażowanie i merytoryczne przygotowania uczestniczących w seminarium studentów stanowiło potwierdzenie kolejnego bon motu - nie ma nic bardziej praktycznego niż dobra teoria. Solidne przygotowanie naszych studentów dowiodło, że bez problemów mogą mierzyć się z najbardziej wymagającymi zagadnieniami praktycznymi. Studentom oraz organizatorom spotkania należą się zasłużone gratulacje, za podjęcie i sprostanie trudnemu wyzwaniu, oraz „odczarowanie” stereotypu o „nudnym adminie”.