V Kolokwium Polsko-Litewskie już za nami

Za nami już V Kolokwium Polsko-Litewskie, które na trwałe wpisało się w kalendarz wydarzeń naukowych WPiA UWM w Olsztynie. Naszym partnerem naukowym jest Wydział Prawa Michała Römera w Wilnie (Mykolas Romeris University). Dziękujemy wszystkim uczestnikom za czynny i bierny udział. Szczególne podziękowania kierujemy do Pani Prof. Ieva Deviatnikovaitė, która współpracuje od lat z Katedrą Prawa Konstytucyjnego i Nauki o Państwie WPiA UWM. Kolejna edycja konferencji odbędzie się w Wilnie w 2023 r.

Zdjęcie jest podsumowaniem wcześniejszych edycji, które odbyły się w Ełku.

Wkrótce nowe wydarzenie międzynarodowe, czyli II Seminarium Polsko-Słowackie poświęcone problemom wykładni konstytucji. Zapraszamy!

Katedra Prawa Konstytucyjnego i Nauki o Państwie