Udział pracowników KPFiPP w Konferencji Finansów JST 22.04.2024 Gdańsk

Pracownicy Katedry Prawa Finansowego i Prawa Podatkowego wzięli udział w  V Konferencji Finansów Samorządu Terytorialnego pt.  „Problemy jednostek samorządu terytorialnego związane ze stosowaniem prawa finansowego w realizowanej polityce finansowej", która odbyła się w 22 kwietnia 2024 roku w Gdańsku.

Nasz wydział był również współorganizatorem ww. wydarzenia naukowego.

 

Przedmiotowa Konferencja była nie tylko platformą do wymiany informacji na temat problemów jednostek samorządu terytorialnego w teorii oraz praktyce, czy ujęciu porównawczym -  ale również okazją do spotkania przedstawicieli wielu innych jednostek naukowych oraz praktyków, tzn. przedstawicielami samorządów czy Regionalnych Izb Obrachunkowych.  

 

WPiA UWM w Olsztynie reprezentowało czterech pracowników Katedry Prawa Finansowego i Prawa Podatkowego: dr hab. Bogumił Pahl, prof. UWM, dr hab. Michał Mariański, prof. UWM;  dr Piotr Skalimowski oraz dr Jakub Szczupakowski.

Na załączonym zdjęciu obok ww. pracowników znajduje się również  pierwszy kierownik Katedry Prawa Finansowego WPiA UWM w Olsztynie, Pani prof. Mariola Lemonnier (obecnie Uniwersytet Łódzki).