Tarcza antykryzysowa - nasi pracownicy komentują

Miło nam poinformować, że 30 lipca br. nakładem wydawnictwa Wolters Kluwer Polska ukazał się kompleksowy komentarz do przepisów tarczy antykryzysowej z zakresu prawa pracy i prawa ubezpieczeń społecznych pt. „Tarcza antykryzysowa 1.0−4.0. Ustawa o dodatku solidarnościowym i inne regulacje. Szczególne rozwiązania w prawie pracy, prawie urzędniczym i prawie ubezpieczeń społecznych związane z COVID-19. Komentarz” pod redakcją naukową prof. K. W. Barana. W gronie autorów znalazły się dwie pracownice naszego Wydziału - dr Katarzyna Jaworska oraz dr Kamila Naumowicz z Katedry Prawa Pracy i Prawa Socjalnego.

Otwórz link