Sztokholmskie Sympozjum Kryminologiczne z udziałem prof. Piotra Chlebowicza

Szanowni Państwo,

z przyjemnością informujemy, że dr hab. Piotr Chlebowicz, prof. UWM z Katedry Kryminologii i Kryminalistyki Wydziału Prawa i Administracji UWM w Olsztynie wygłosił referat pt. "Supply mechanism for illicit markets. The phenomenon in the context of gum violence in Poland, the polish perspective" podczas Stockholm Criminology Symposium organizowanego corocznie przez Szwedzką Narodową Radę Zapobiegania Przestępczości (Bra).

Referat zawierał wyniki pracy zespołu badawczego w ramach projektu Target koordynowanego przez Flemish Peace Institute, w skład którego oprócz prof. P. Chlebowicza wchodzi dr T. Safjański, mgr Sz. Buczyński oraz ŚP. prof. Jarosław Moszczyński.

Sztokholmskie Sympozjum Kryminologiczne to coroczne wydarzenie, które przyciąga około 500 uczestników z całego świata.

Głównym tematem Sztokholmskiego Sympozjum Kryminologicznego w 2021 roku jest przemoc z użyciem broni: rzetelna wiedza i środki zaradcze.