Symulacja rozprawy cywilnej we współpracy z OIRP

W ramach współpracy WPiA z OIRP w Olsztynie dnia 12.12.br.odbyła się symulacja rozprawy cywilnej w Sądzie Okręgowym w Olsztynie.
Rozprawę poprowadziła SSO Agnieszka Żegarska.
Merytorycznym przygotowaniem studentów zajęli się r.pr. Liliana Chmiel-Nowacka oraz r.pr. Aleksander Stusio. Stroną organizacyjną z ramienia WPiA UWM w Olsztynie zajmowała się dr Krystyna Ziółkowska.
Była to trzecia, najlepsza edycja wspólnego projektu.
Wszystkim uczestnikom gratulujemy odniesionego sukcesu.