Sympozjum naukowe w Kazimierzu Dolnym

W dniu 29 maja 2021 r. w Kazimierzu Dolnym odbyło się sympozjum naukowe poświęcone tematyce „Granic opodatkowania podatkiem akcyzowym”.

W sympozjum wzięli udział przedstawiciele nauki z całej Polski, przedstawiciele organów administracji publicznej, sędziowie NSA, przedsiębiorcy, zawodowi prawnicy oraz studenci i pracownicy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w tym między innymi dr hab. Bogumił Pahl oraz dr Mariusz Charkiewicz z Katedry Prawa Finansowego i Prawa Podatkowego.

Sympozjum składało się z trzech paneli, w których szczegółowo zostały omówione wybrane zagadnienia związane z opodatkowaniem akcyzą.

Zwieńczeniem sympozjum naukowego była debata akademicka z aktywnym udziałem studentów Wydziału Prawa UWM w Olsztynie, którzy  wygłosili swoje referaty dotyczące „Granic opodatkowania nowatorskich wyrobów akcyzowych”.