Studentka prawa MAGDALENA TOMASZEWSKA na podium w ogólnopolskim konkursie wiedzy z prawa wyznaniowego

Dnia 7 grudnia 2018 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego odbył się
II ogólnopolski konkurs wiedzy z zakresu prawa wyznaniowego, zorganizowany przez
Polskie Towarzystwo Prawa Wyznaniowego oraz Zakład Prawa Konstytucyjnego i
Wyznaniowego WPiA UO.
Wydział Prawa i Administracji UWM reprezentowali: MAGDALENA
TOMASZEWSKA i MACIEJ ŻMIJEWSKI – studenci III roku prawa studiów
stacjonarnych, którzy zostali przygotowani do konkursu przez dra Marka Paszkowskiego.
Konkurs otworzył Pan Profesor Piotr Stec, dziekan Wydziału Prawa i Administracji
UO. Pierwszy etap ogólnopolskiego konkursu polegał na rozwiązaniu testu zawierającego
pytania jednokrotnego i wielokrotnego wyboru oraz casus z zakresu ubezpieczeń społecznych
i zdrowotnych osób duchownych. W sumie wzięło w nim udział 17 studentów z takich
ośrodków naukowych, jak: KUL, UJ, UKSW, UO UWM i UWr. Etap ten wyłonił 8
finalistów, którzy uzyskali najlepsze wyniki. W tym gronie znalazła się Magdalena
Tomaszewska.
Drugi etap to odpowiedź ustna przed jury, w skład którego wchodzili wykładowcy z
prawa wyznaniowego: dr hab. Paweł Sobczyk, prof. UO; dr hab. Dariusz Walencik, prof. UO,
dr Justyna Krzywkowska (UWM), dr Marek Strzała (UJ). dr Michał Zawiślak (KUL).
Finaliści odpowiadali na dwa pytania z wiedzy ogólnej z prawa wyznaniowego oraz jedno z
tematyki konkordatowej.
Po krótkiej przerwie kawowej odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów oraz nagród
finansowych w postaci kart podarunkowych do sieci Empik:
I miejsce – studentka KUL
II miejsce – student UJ
III miejsce – MAGDALENA TOMASZEWSKA, studentka UWM

Serdecznie gratulujemy!