Studentka naszego Wydziału w radzie doradczej Regional Cyber Labs

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z artykułem o sukcesie Agaty Zalewskiej - studentki IV roku Prawa.

Otwórz