Studencki Poradnik Prawny

Gośćmi Studenckiego Poradnika Prawnego  w UWMFM byli: opiekunka działającego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Koła Naukowego Prawa Pracy dr Kamila Naumowicz oraz zastępca okręgowego inspektora prawa pracy w Olsztynie Łukasz Sztych. A rozmawialiśmy m.in. o działalności Państwowej Inspekcji Pracy. 

Zapraszamy do wysłuchania audycji! - kliknij

Aktualne informacje na stronie koła: