Studenci Wydziału Prawa i Administracji UWM w Olsztynie na podium w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy z Prawa Wyznaniowego

Wielkim sukcesem zakończył się finał V edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy z Prawa Wyznaniowego, który odbył się 22 kwietnia 2022 r. w trybie stacjonarnym na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego. W gronie laureatów znaleźli się: student Daniel Zero z V roku prawa WPiA UWM w Olsztynie, który zajął I miejsce oraz student Bartłomiej Madej z IV roku prawa WPiA UWM w Olsztynie, który uplasował się na miejscu III. Opiekunem naukowym drużyny UWM była dr hab. Justyna Krzywkowska, adiunkt w Katedrze Teorii i Historii Prawa WPiA UWM w Olsztynie.

Konkurs został zorganizowany przez Polskie Towarzystwo Prawa Wyznaniowego oraz Katedrę Nauk o Państwie i Prawie WPiA Uniwersytetu Opolskiego. Temat przewodni brzmiał: „Obchodzenie świąt religijnych”. Konkurs był dwuetapowy: eliminacje online w formie testu jednokrotnego i wielokrotnego wyboru oraz finał obejmujący odpowiedź ustną na trzy wylosowane pytania: pierwsze z wiedzy ogólnej z prawa wyznaniowego, drugie z tematyki szczegółowej tej edycji i jeden kazus.

Do konkursu przystąpili studenci reprezentujący następujące uczelnie, na których prowadzone są zajęcia dydaktyczne z prawa wyznaniowego: Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Opolski, Uniwersytet Wrocławski, Katolicki Uniwersytet Jana Pawła II w Lublinie, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie oraz Uniwersytet Warszawski.

Serdecznie gratulujemy!