Studenci WPiA ze stypendiami Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego!

Dnia 9 maja 2022 roku w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Emilii Sukertowej-Biedrawiny w Olsztynie odbyła się uroczystość przyznania stypendium Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Stypendium Marszałka przyznawane jest za bardzo dobre wyniki w nauce oraz osiągnięcia naukowe lub artystyczne studentom w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych; nauk medycznych i nauk o zdrowiu; nauk inżynieryjno-technicznych oraz w pozostałych dziedzinach nauki/sztuki, w
tym różnych dyscyplinach nauki w dziedzinie nauk społecznych. W tym roku marszałkowskie stypendia naukowe w kwotach od 3 do 7 tys. zł trafiły do 24 studentów mieszkających na terenie Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Na tę formę wsparcia przeznaczono z budżetu województwa łącznie aż 125 tys. zł (w tym na 2 specjalne stypendia im. Marka Baumana). Zdecydowana większość tegorocznych laureatów zdobywa wiedzę na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w
Olsztynie.
Z wielką dumą informujemy, że wśród laureatów znalazło się troje studentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. W gronie wyróżnionych znaleźli się: Monika Przybyłowska – studentka II roku studiów magisterskich na kierunku Administracja Ogólna ze średnią ocen 4.61, Sandra Omieczyńska – studentka IV roku studiów magisterskich na kierunku prawo ze średnią ocen 4,70 oraz jednocześnie studentka II roku studiów magisterskich na kierunku Administracja o specjalności Kryminalistyka ze średnią ocen 4,61 oraz Daniel Zero – student V roku jednolitych studiów magisterskich na kierunku Prawo ze średnią ocen 5.0.
Uroczystość zaszczycili swoją obecnością dziekani wydziałów naszego Uniwersytetu, w tym również Dziekan Wydziału Prawa i Administracji – dr hab. Jarosław Dobkowski, prof. UWM.

Zachęcamy również do przeczytania artykułu na ten temat na stronie UWM - otwórz
Nagrodzonym Studentom serdecznie gratulujemy!