Studenci naszego Wydziału w Kolegium Legislacji

Z przyjemnością informujemy, że troje studentów kierunku prawo zakwalifikowało się i wzięło udział w prestiżowym projekcie Kolegium Legislacji pod hasłem „Legislacja w czasie kryzysu", zorganizowanym w dniach 3-11 lipca 2021 r. w Warszawie przez Fundację Inicjatyw Młodzieżowych pod honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego oraz Prezesa Rządowego Centrum Legislacji Krzysztofa Szczuckiego. Do udziału zakwalifikowało się jedynie 30 studentów z całego kraju.
Uczestnicy Kolegium wzięli udział w serii wykładów i warsztatów poświęconym zagadnieniom prawnym i społecznym, prowadzonych przez grupę wyspecjalizowanych prawników, polityków, urzędników i innych osób pełniących istotne funkcje w aparacie państwowym RP. Studenci mieli okazję do bezpośrednich rozmów m.in. z Premierem Mateuszem Morawieckim, Prezesem Rządowego Centrum Legislacji Krzysztofem Szczuckim, Ministrem Edukacji i Nauki Przemysławem Czarnkiem, Ministrem Zdrowia Adamem Niedzielskim, Zastępcą Szefa Kancelarii Sejmu Dariuszem Salamończykiem, Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Tomaszem Chróstnym, Prezesem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Gertrudą Uścińską, Przewodniczącym Komitetu Stałego Rady Ministrów Łukaszem Schreiberem i wieloma innymi osobistościami.
Uczestnicy z WPiA UWM w Olsztynie są bardzo zadowoleni z udziału w Kolegium, który zaowocował nie tylko zdobyciem nowych informacji z zakresu teorii legislacji i praktyki stanowienia i stosowania prawa, lecz również stał się okazją do nawiązania wielu interesujących kontaktów. Szczególne podziękowania za umożliwienie studentom naszego Wydziału udziału w projekcie i wsparcie kierujemy do Prezesa Rządowego Centrum Legislacji dra Krzysztofa Szczuckiego.
 
Podsumowanie wydarzenia tutaj.