Staż naukowy dr. hab. Marka Salamonowicza w Walencji

W dniach od 10.09.2021 r. do 14.12.2021 r. Marek Salamonowicz z Katedry Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego WPiA UW-M w Olsztynie przebywał na stażu naukowym w Uniwersytecie w Walencji oraz Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej. W trakcie stażu naukowego prowadził badania z zakresu prawa własności przemysłowej, odbył wizytę studyjną w Parku Naukowym Uniwersytetu w Walencji, prowadził wykłady, uczestniczył w licznych konferencjach i seminariach naukowych. Staż został sfinansowany z Projektu pn: „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, prowadzonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, będzie realizowany przez UWM w latach 2018-2022.