Staż naukowo-dydaktyczny dr Moniki Ziniewicz

W dniach 16-18.05.2022 r. nasz pracownik naukowo-dydaktyczny Pani dr Monika Ziniewicz realizowała staż dydaktyczny w Kownie w ramach programu Erasmus + staff mobility for teaching w Akademii Bezpieczeństwa Publicznego Uniwersytetu Michała Römera, której Dziekanem jest Pani Prof. dr. Snieguolė Matulienė. Podczas stażu Pani Doktor pozostawała pod opieką Pani  Wicedziekan Danguolė Seniutienė oraz Doktorantki Kristiny Mikalauskaitė-Šostakienė. Pani Doktor podczas pobytu zrealizowała 8 godzin wykładu na temat "Administracyjnoprawnych aspektów planowania i zagospodarowania przestrzennego w Polsce: Konflikty przestrzenne" ze szczególnym uwzględnieniem kwestii problematyki terenów zamkniętych. Pani Doktor realizowała staż w ramach wspólnie prowadzonej współpracy międzynarodowej od ponad roku pomiędzy naszym Wydziałem a Akademią Bezpieczeństwa Publicznego. Wiosną zeszłego roku Katedra Prawa Administracyjnego i Nauk o Bezpieczeństwie gościła na  dwumiesięcznym stażu pod opieką dr hab. Jarosława Dobkowskiego, prof. UWM oraz dr inż. Moniki Ziniewicz doktorantkę Kristinę Mikalauskaitė-Šostakienė z Akademii Bezpieczeństwa Publicznego Uniwersytetu Mykolasa Romerisa, po którym obie Panie w dniach 25-27 listopada 2021 wzięły udział  w Międzynarodowej Konferencji 2021 nt. Planowania Przestrzennego i Zrównoważonego Rozwoju, której organizatorem był Uniwersytet Nankiński w Chinach.