Sprawozdanie ze stażu naukowo-dydaktycznego w Rydze

Panie adiunkt – dr Monika Giżyńska i dr Dobrochna Ossowska-Salamonowicz – z Katedry Prawa Konstytucyjnego i Nauki o Państwie na Wydziale Prawa i Administracji UWM w Olsztynie, w okresie od 19 września do 10 października 2021r. odbywały staż naukowo-dydaktyczny na Wydziale Prawa Uniwersytetu Łotewskiego w Rydze w ramach realizacji Projektu nr POWR.03.05.00-00-Z310/17 pn. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie” Zadanie 16. „Realizacja programów stażowych dla pracowników naukowo – dydaktycznych UWM w Olsztynie” . Celem stażu było wzbogacenie warsztatu zawodowego o nowy zasób wiedzy z zakresu systemu rządów występujących w państwach demokratycznych rejonu Morza Bałtyckiego, ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań występujących w Republice Łotewskiej. Opiekunem naukowym stażu na Wydziale Prawa Uniwersytetu Łotewskiego w Rydze była Pani prof. Anita Rodina, piastująca obecnie także urząd sędziego łotewskiego Sądu Konstytucyjnego. Staż polegał na realizacji zajęć dydaktycznych, uczestnictwie w spotkaniach naukowych z pracownikami Wydziału Prawa Uniwersytetu Łotewskiego, a nadto obfitował w wiele spotkań merytorycznych, które miały miejsce w Sądzie Konstytucyjnym, Sądzie Najwyższym i Biurze Prezydenta Republiki Łotewskiej.