Sprawozdanie z konferencji naukowej „Bezpieczeństwo życia i zdrowia człowieka”

W dniach 2-3 czerwca 2022 r. na zamku w miejscowości Gniew (woj. pomorskie) odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Bezpieczeństwo życia i zdrowia człowieka”, zorganizowana przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wraz z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Wydarzenie to zostało poświęcone prawnym, kryminologicznym i medycznym aspektom ochrony zdrowia oraz życia człowieka, a także zagadnieniu bezpieczeństwa w ujęciu interdyscyplinarnym.

Konferencję otworzył dr hab. Mirosław Gornowicz, prof. UWM w Olsztynie - Prorektor ds. rozwoju i polityki finansowej, jednocześnie dziękując jej Sponsorom: Prezesowi GRUPY POLMLEK – Andrzejowi Grabowskiemu, Prezesowi HOTELU MARINA CLUB w Sile  – Mariuszowi Bogackiemu oraz Wiceprezes HOTELU MARINA CLUB w Sile k. Olsztyna – dr Dorocie Bogackiej.

Referaty inauguracyjne wygłosili:

- prof. dr hab. Ryszard Józef Górecki - „Życie i zdrowie człowieka w świetle badań naukowych”;

- prof. dr hab. Zbigniew Witkowski, Dr hab. Maciej Serowaniec, prof. UMK w Toruniu – „Bezpieczeństwo jako wartość konstytucyjna”;

- dr hab. Jarosław Dobkowski, prof. UWM w Olsztynie – „Podział odpowiedzialności publicznoprawnej za sprawy bezpieczeństwa obywateli w świetle Konstytucji RP”.

W ramach wspólnych obrad plenarnych referaty wygłosili kolejno:

- prof. dr hab. dr h. c. Emil Pływaczewski – „Inicjatywy i prace badawcze Białostockiej Szkoły Kryminologii na rzecz ochrony zdrowia człowieka;

- prof. dr hab. Katarzyna Laskowska, Uniwersytet w Białymstoku – „Kara śmierci na Białorusi w kontekście ochrony życia człowieka”;

- prof. Ewa Guzik-Makaruk – „Aktualne problemy tzw. przestępczości około-transplantacyjnej w Polsce”;

- prof. dr hab. Bartosz Rakoczy – „Bezpieczeństwo ekologiczne państwa w świetle Konstytucji RP z 1997 r.”;

- prof. dr hab. Arkadiusz Lach  – „Wpływ pandemii Covid-19 na cyberprzestępczość”;

- prof. dr hab. Wojciech Cieślak  – „Pojęcie bezpieczeństwa i jego funkcje w Kodeksie karnym”;

- prof. dr hab. Wiesław Pływaczewski – "Ekozbrodnia - zielona kryminologia wobec nowej perspektywy
postrzegania światowego dziedzictwa przyrodniczego i naturalnego";

- dr hab. Czesław Kłak, prof. Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie – „Obrona konieczna
z perspektywy konstytucyjnej i międzynarodowej”

- dr hab. Krzysztof Wiak, prof. KUL JP II w Lublinie – „Odpowiedzialność karna za zabójstwo w projekcie
nowelizacji Kodeksu karnego z 22 lutego 2022 r. (druk nr 2024)";

- dr hab. Katarzyna Kaczmarczyk - Kłak, prof. Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie – „Początek
 i koniec konstytucyjnej ochrony życia”;

- dr hab. Jacek Wantoch-Rekowski, prof. UMK w Toruniu – „Konstytucyjne mechanizmy stabilizujące finanse publiczne państwa”;

- dr hab. Krzysztof Eckhardt, prof. Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Rzeszowie – „Konstytucyjne mechanizmy usuwania zagrożeń bezpieczeństwa”;

- dr hab. Krystyna Szczechowicz, prof. UWM w Olsztynie – „Dochodzenie roszczeń odszkodowawczych w postępowaniu karnym z tytułu uszczerbku na zdrowiu lub utraty życia”; 

- dr hab. Piotr Chlebowicz, prof. UWM w Olsztynie – „State crime jako obszar badań kryminologicznych”;

- dr hab. Elżbieta Zębek, prof. UWM w Olsztynie – „Problematyka deficytów wody w Unii Europejskiej jako skutek zmian klimatu – aspekt prawny i ekologiczny”;

- dr n. med. Łukasz Grabarczyk UWM w Olsztynie – „Medycyna wojny”;

- dr hab. Monika Kotowska – „Wpływ zaburzeń zachowania w okresie nieletniości na rozwój drogi przestępczej z perspektywy członków zorganizowanych grup przestępczych";

- dr hab. Magdalena Zubańska  – „Technologiczny wymiar bezpieczeństwa – aspekty kryminalistyczne”;

- dr Maciej Duda oraz Dr Joanna Narodowska– „Bezpieczeństwo żywnościowe i bezpieczeństwo
żywności z perspektywy prawa i kryminologii"; 

- dr hab. Aneta Łyżwa  – „Ochrona ofiar przemocy w rodzinie z perspektywy prawno-kryminologicznej”.