Spotkanie z Warmińsko-Mazurskim Kuratorem Oświaty - Markiem Nowackim

W dniu 10 listopada 2021 r. odbyło się spotkanie dra Marcina Kazimierczuka z Katedry Teorii i Historii Prawa z Warmińsko - Mazurskim Kuratorem Oświaty Markiem Nowackim dotyczące projektu Wydziału Prawa i Administracji UWM w Olsztynie "Propedeutyka prawa w liceach województwa warmińsko-mazurskiego". 

Podczas rozmowy Pan Kurator Marek Nowacki podtrzymał pozytywną opinię Kuratorium i wyraził zadowolenie z realizacji projektu przez kadrę naukowo-dydaktyczną WPiA UWM w Olsztynie. Pan dr Marcin Kazimierczuk jako kierownik przedsięwzięcia podziękował za dotychczasowe wsparcie oraz zgodę na dalszą realizację Projektu.