Spotkanie z Dyrektorem Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego

W dniu 6 marca 2019 r. odbyło się spotkanie Dziekana Dr hab. Mieczysława Różańskiego, prof. UWM i Pani Prodziekan Dr hab. Justyny Karaźniewicz, prof. UWM z Panią Dr Iwoną Wieczorek - Dyrektor Narodowego Instytutu Samorzadu Terytorialnego. Celem spotkania było pogłębienie współpracy między Wydziałem Prawa i Administracji a tym Instytutem.