Spotkanie w ramach Forum Deutsch - Polnischen Verwaltungshochschulen

W dniu 2 lipca br. w siedzibie Wyższej Szkoły Gospodarki i Prawa (kampus w Lichtenberg) w Berlinie odbyło się spotkanie w ramach Forum Deutsch - Polnischen Verwaltungshochschulen.

Wydział Prawa i Administracji UWM w Olsztynie aktywnie uczestniczy w działaniach Forum od 1999 roku, między innymi dzięki intensywnym staraniom dra Janusza Orłowskiego, pracownika Katedry Prawa Finansowego i Prawa Podatkowego. Z ramienia władz dziekańskich WPiA UWM reprezentował Prodziekan ds. Studenckich dr hab. P. Chlebowicz, prof. UWM. W tegorocznym spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele ośrodków uniwersyteckich i szkół wyższych z Güstrov, Miśni, Berlina, Kehl, Olsztyna, Szczecina, Rzeszowa oraz Kijowa (Ukr.). W toku obrad omawiano nie tylko kwestię organizacji przyszłorocznego seminarium studenckiego, ale też znaczące poszerzenie współpracy naukowej, w szczególności inicjowania wspólnych projektów badawczych. Uzgodniono, iż gospodarzem seminarium w roku 2023 będzie Uniwersytet Rzeszowski. Zostały też ustalone wstępnie zagadnienia badawcze, w których realizację angażować się będą pracownicy naukowi uczelni zrzeszonych w niemiecko-polskim forum; koordynacji współpracy w tym obszarze podjął się WPiA UWM.