Spotkanie przedstawicieli Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie ze studentami WPiA

21 maja 2020 roku o godzinie 16:45 na platformie MS Teams odbyło się spotkanie przedstawicieli Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie ze studentami Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Organizatorem spotkania był Akademicki Ośrodek Kariery UWM przy współudziale i zaangażowaniu Pani Doktor Martyny Seroki z WPiA. Komendę Wojewódzką Policji w Olsztynie reprezentowali: mł. insp. Zbigniew Czajkowski Naczelnik Wydziału Kadr i Szkolenia  KWP w Olsztynie, Pani Izabela Obszańska specjalista Sekcji Doboru i Rezerwy Kadrowej Wydziału Kadr i Szkolenia KWP w Olsztynie oraz nadkomisarz Monika Brzostek Kierownik Sekcji Doboru i Rezerwy Kadrowej Wydziału Kadr i Szkolenia KWP w Olsztynie. Spośród 80 uczestników, najliczniejszą grupę stanowili studenci kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne.

Celem spotkania było przybliżenie etapów postępowania rekrutacyjnego do służby
w Policji oraz ułatwienie kontaktu studentom, którzy chcieliby odbywać praktykę w KWP
w Olsztynie. Pierwsza część spotkania została wypełniona informacjami dotyczącymi przyjęcia do służby i na praktykę. Pan Naczelnik bardzo szczegółowo przedstawił zasady i procedury naboru, podzielił się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami, z kolei nadkomisarz Monika Brzostek udzieliła cennych wskazówek. Drugą część spotkania poświęcono na dyskusję
i wyjaśnienie ewentualnych wątpliwości uczestników.

Poruszono wiele ciekawych tematów, m.in.:

- choroby dyskwalifikujące na etapie postępowania rekrutacyjnego

- najbardziej pożądany profil kandydata

- sposoby przygotowania się do testu sprawnościowego i psychologicznego

- przepisy regulujące minimalny wiek, wzrost kandydata

- obowiązki i standardowy dzień pracy policjanta oraz uposażenie.

Z uwagi na liczne pytania i żywe zainteresowanie uczestników, po spotkaniu została opracowana lista zagadnień zgłaszanych przez studentów.