Rozprawa habilitacyjna dr hab. Marty Romańczuk-Grąckiej wyróżniona w LVIII Ogólnopolskim Konkursie „Państwa i Prawa”

Z ogromną radością informujemy, że praca habilitacyjna dr hab. Marty Romańczuk-Grąckiej pt. „Pojęcie i funkcje przymusu psychicznego w prawie karnym” została nagrodzona wyróżnieniem w w LVIII Ogólnopolskim Konkursie „Państwa i Prawa”.

Serdecznie gratulujemy!

Więcej informacji o wynikach konkursu - otwórz