Reprezentacja Wydziału Prawa i Administracji UWM na międzynarodowej konferencji naukowej na Ukrainie

W dniach 5-6 kwietnia 2019 r. na Wydziale Prawa Tarnopolskiego 
Narodowego Uniwersytetu Ekonomicznego na Ukrainie odbyła się IV 
Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Ukraina w warunkach reformowania 
systemu prawnego: realia nowoczesne i doświadczenie międzynarodowe”. 
Wydział Prawa i Administracji UWM w Olsztynie zaproszony został do grona 
współorganizatorów tej konferencji. Z ramienia naszego Wydziału prace 
organizacyjne koordynowała dr Justyna Krzywkowska z Katedry Praw 
Człowieka, Prawa Europejskiego i Kanonicznego.
23-osobowa delegacja na czele z Dziekanem WPiA Ks. Profesorem 
Mieczysławem Różańskim wzięła czynny udział w tym naukowym 
przedsięwzięciu. Wśród prelegentów z UWM znaleźli się przedstawiciele 
wielu innych instytucji naukowo-badawczych z Czech, Gruzji, Polski, 
Ukrainy oraz Włoch. Konferencję otworzył Rektor Tarnopolskiego 
Narodowego Uniwersytetu Ekonomicznego Андрій Ігорович  Крисоватий. 
Obradowano w 10 panelach tematycznych (1. Mediation: win win strategy 
for responding of disputes, 2. Culture of  forming the academic 
integrity: legal principles, priorities of abidance and spreading in the 
scientific environment, 3. Criminalistic innovations: possibilities of 
implementation in the criminal process with consideration of 
international experience, 4. Theoretical, historical and legal bases of 
a state formation, 5. Theoretical, historical and legal bases of a state 
formation: international aspect, 6. Public and legal basis of protection 
of human rights, 4. Private and legal basis of realization of human 
rights, 7. The newest trends and global challenges of the development of 
international relations and international law, 8. Organizing and legal 
aspects of economic security: current situation and prospects, 9. 
Psychological forms and concenters of intersubjectiv interaction in 
social sphere and legal framework of Ukraine, 10. Historical, cultural 
and legal dimensions of modern information socjety).

Oprócz pracowników naszego Wydziału w konferencji wzięli udział także 
doktoranci i studenci zrzeszeni w czterech następujących kołach 
naukowych:
- Koło Nauk Penalnych "Nemezis
- Studenckie Koło Naukowe Prawa Wyznaniowego Fides
- Studenckie Koło Naukowe Prawników Kanonistów,
- Studenckie Koło Naukowe Prawa Prywatnego

Ponadto dr Wojciech Kasprzak przeprowadził warsztaty kryminalistyczne, a 
dr Aleksander Bauknecht i dr Paweł Polaczuk – warsztaty mediacji. W dniu 
6 kwietnia 2019 r. reprezentacja WPiA UWM wzięła także udział w 
wydziałowym dyplomatorium, które odbyło się w Zbarażu.

Powyższe inicjatywy mają przyczynić się do podpisania porozumienia o 
współpracy pomiędzy Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie a 
Tarnopolskim Narodowym Uniwersytetem Ekonomicznym w dziedzinie badań 
naukowych oraz wymianie pracowników i studentów.