Relacja z wykładu otwartego ze Strażą Graniczną

W dniu 24 października 2019 r. w Regionalnym Centrum Informatycznym odbył się wykład otwarty z chor. szt. SG Łukaszem Majorowskim. Na spotkaniu obecny był także mjr SG Rafał Myśliński Zastępca Komendanta Placówki SG w Bezledach. 

Wykład otwarty został zorganizowany przez dr Martynę Serokę z Katedry Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego WPiA UWM oraz Koło Naukowe Bezpieczeństwa Wewnętrznego „Safety&Law”.

Celem spotkania było zapoznanie studentów WPiA z funkcjonowaniem formacji Straży Granicznej tj. m.in. zadań Straży Granicznej, placówek Straży Granicznej na obszarze województwa warmińko-mazurkiego, sprzętu wykorzystywanego w kontroli ruchu granicznego. Ponadto Pan Ł. Majorowski omówił zadania: kontrolera ruchu granicznego, funkcjonariusza ochraniającego granice zieloną, przewodnika psa służbowego, technika kryminalistyki, funkcjonariusza do zadań specjalnych. Sporo uwagi poświęcono omówieniu procedury naboru do Służby Granicznej oraz ścieżki kariery zawodowej funkcjonariusza Straży Granicznej.

Wydarzenie spotkało się z dużym zainteresowaniem ze strony studentów, którzy mieli okazję na pogłębienie swojej wiedzy z zakresu funkcjonowania ww. służby mundurowej.

Na zakończenie spotkania członkowie Koła wraz z panią dr Martyną Seroką i prelegentem panem chor. szt. SG Łukaszem Majorowskim wykonali pamiątkowe zdjęcie.