Relacja z konferencji z zakresu zamówień publicznych pt. „Dziś i jutro zamówień publicznych”

W dniach 7-8 października 2019 r. nasz Wydział gościł uczestników XII Ogólnopolskiej konferencji z zakresu zamówień publicznych pt. „Dziś i jutro zamówień publicznych”. Te coroczne konferencje organizuje Urząd Zamówień Publicznych wspólnie z wybranym ośrodkiem akademickim – w tym roku ośrodkiem tym był Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurski.

Bezpośrednim organizatorem Konferencji była Katedra Prawa Finansowego i kierująca nią Profesor Mariola Lemonnier wspierana przez dra Macieja Lubiszewskiego.

Uroczystego otwarcia Konferencji dokonał Prezes Urzędu Zamówień Publicznych – Pan Hubert Nowak, a ze strony Uczelni-Gospodarza: Prof. Mirosław Gornowicz – Prorektor ds. ekonomicznych i rozwoju, Prof.  Jarosław Dobkowski – Dziekan Wydziału Prawa i Administracji oraz Pani Prof. Mariola Lemonnier – Kierownik Katedry Prawa Finansowego WPiA UWM.

Uczestnikami konferencji było ok. 150 badaczy i praktyków prawa zamówień publicznych. Żywa i interesująca dyskusja ogniskowała się na aktualnych problemach systemu (takich jak np. konkurencyjność postępowań przetargowych) oraz na przyjętej niedawno nowej ustawie Prawo zamówień publicznych, która wejdzie w życie z początkiem roku 2021.

Konferencja, jej aspekt merytoryczny oraz organizacyjny, została bardzo wysoko oceniona przez wszystkich uczestników oraz przez współorganizatora – Urząd Zamówień Publicznych. Olsztyński Wydział Prawa pokazał się jako ośrodek aktywny na polu badań i dydaktyki w zakresie prawa zamówień publicznych. Nawiązane kontakty z pewnością zaowocują ciekawymi przedsięwzięciami w tej dziedzinie z udziałem naszych przedstawicieli.

Relacja z konferencji: