PRAWO KARNE I CYWILNE W DOBIE PRZEMIAN SPOŁCZNO - KULTUROWYCH

9 grudnia 2021 roku odbyła się VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa

                  PRAWO KARNE I CYWILNE W DOBIE PRZEMIAN SPOŁCZNO – KULTUROWYCH

Konferencja zorganizowana została przez Katedrę Postępowania Karnego i Prawa Karnego Wykonawczego oraz Katedrę Postępowania Cywilnego i Ochrony Prawnej Wydziału Prawa i Administracji UWM w Olsztynie
we współpracy z Kołami Naukowymi: Kołem Nauk Penalnych „Nemesis”, Kołem Naukowym Psychiatrii Sądowej oraz Kołem Naukowym Postępowania Cywilnego „Contra”.

W Konferencji wzięli udział przedstawiciele ośrodków naukowych z Hiszpanii, Litwy, Ukrainy, Włoch, Stanów Zjednoczonych, Namibii i Indii.  Swoją obecnością zaszczycili nas m.in.: prof. Hendryk Malevski , prof. Oksana Soroka, prof. Natalia Kozan, prof. Ruslan Kozowyi, prof. Aleksandr Kolomoiets, prof. Arturo Katolo, prof. Marco Mariani, prof. Simone Orlandini, dr Lukas Shemuvalula z , prof. Anil Aggrwal z Indii. Hiszpanię reprezentowała grupa studentów prawa  ( Walencja, Murcia, Burgos). Wydarzenie zgromadziło gości z Polski, między innymi z Warszawy, Szczecina, Olsztyna, Opola, Torunia, Rzeszowa oraz innych ośrodków.

Obrady były niezwykle owocne. Dyskutowano o zmianach społeczno – kulturowych, które wpływają na zmiany w prawie tak karnym, jak i cywilnym nie tylko w Polsce, ale też w innych państwach. Uczestnicy Konferencji podkreślili znaczenie takich przedsięwzięć naukowych i wyrazili w sposób jednoznaczny celowość takich spotkań w międzynarodowym składzie.