„Prawne uwarunkowania obrotu gruntami rolnymi w świetle ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego”

W dniu 25 listopada 2022 r. odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Prawne uwarunkowania obrotu gruntami rolnymi w świetle ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego”, która miała miejsce w Auli Cytrynowej Centrum Konferencyjnego Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie. Konferencja stanowiła zwieńczenie badań realizowanych w ramach wydatków finansowanych ze środków Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w ramach bezzwrotnej pomocy finansowej umowa nr 04/2021/EDU z dnia 28.02.2022 r. na realizację badań naukowych pt. „Prawne uwarunkowania obrotu gruntami rolnymi w świetle ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego”. Głównym celem badań była analiza przepisów ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego w kontekście ograniczeń związanych z nabywaniem gruntów rolnych. Uzyskane dane będą stanowiły, źródło do szkolenia pracowników KOWR a także dla ustawodawcy w odniesieniu do ewentualnych zmian. W skład zespołu badawczego wchodzili pracownicy Katedry Prawa Gospodarczego i Prawa Handlowego, Katedry Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego, Katedry Prawa Administracyjnego i Nauk o Bezpieczeństwie oraz doktoranci i pracownicy Wydziału Prawa i Administracji. Kierownikiem projektu był dr hab. Jakub Zięty, prof. UWM, zastępcami Kierownika: dr hab. Adam Bieranowski, prof. UWM oraz dr hab. Jarosław Dobkowski, prof. UWM. W skład zespołu badawczego wchodzili: dr Michał Hejbudzki; dr Sylwia Łazarewicz; dr Paweł Lewandowski; dr Katarzyna Ciućkowska; dr Gabriele van Blommestein; mgr Aleksandra Kudrzycka-Szypiłło; dr Michał Gornowicz, mgr Jacek Kaczkowski a także mgr Anna Jankowska, mgr Justyna Zielińska, Kornelia Kamińska.

Konferencja stanowiła element podsumowujący realizację badań. Przedmiotem konferencji były teoretyczne i praktyczne aspekty obrotu nieruchomościami rolnymi. W konferencji uczestniczyli pracownicy Oddziału Terenowego w Olsztynie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego oraz pracownicy i doktoranci Wydziału Prawa i Administracji UWM w Olsztynie. W konferencji w roli eksperta uczestniczyła również Pani dr hab. Izabela Lipińska, prof. UPP. Szerokie grono prelegentów oraz ożywiona dyskusja pozwoliła potwierdzić uzyskane wyniki prowadzonych badań oraz identyfikację podstawowych problemów prawnych dotyczących przepisów ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. W szczególności wskazano potencjalne rozwiązania legislacyjne mogące usprawnić obrót nieruchomościami rolnymi w Polsce. Powyższy fakt umożliwił pełną realizację postawionych przez organizatorów celów konferencji, która cieszyła się dużym zainteresowaniem również ze strony studentów.