Praktyki w czasie pandemii. Student naszego Wydziału na praktyce u Rzecznika Praw Obywatelskich

Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar co roku organizuje trzytygodniowe, bezpłatne praktyki wakacyjne w Biurze RPO. W tym roku mają one wyjątkową formę, ponieważ ze względu na zagrożenie spowodowane wirusem COVID-19, praktyki prowadzone są w trybie zdalnym, z wykorzystaniem platformy MS Teams.

Jednym ze szczęśliwców, który ma praktykować u boku dra hab. Adama Bodnara jest Daniel Zero – student III roku prawa na WPiA UWM. Pokazuje to, że warto się starać i rozwijać swoje umiejętności i zainteresowania naukowe.

Selekcja kandydatów była trójetapowa. Najpierw weryfikowano przesłane aplikacje. Następnie studenci musieli wcielić się w rolę pełnomocnika i na podstawie otrzymanego kazusu udzielić porady prawnej z zakresu prawa pracy. Ostatnim etapem była rozmowa kwalifikacyjna z pracownikami Biura Rzecznika Praw Obywatelskich. Ostatecznie zakwalifikowali się kandydaci z najwyższą liczbą punktów zdobytych podczas procesu rekrutacji. Daniel Zero znalazł się w elitarnej grupie 27 osób, wyłonionych spośród 97 studentów, którzy zgłosili akces do rekrutacji.

Dla praktykantów przewidziano:

  • udział w warsztatach prowadzonych przez Rzecznika Praw Obywatelskich dr. hab. Adama Bodnara,
  • codzienne 1,5-godzinne spotkania online z ekspertami Biura. Dyrektorzy poszczególnych jednostek oraz wskazani przez nich pracownicy poprowadzą krótkie wykłady i warsztaty, opowiedzą też o prowadzonych aktualnie sprawach,
  • współpracę z wybranym zespołem skargowym,
  • spotkania online z wybitnymi prawnikami i ekspertami w dziedzinie prawa. W poprzednich latach studenci mieli możliwość spotkania się m.in. z prof. Ewą Łętowską i prof. Mirosławem Wyrzykowskim,
  • warsztaty prowadzone w formie webinariów przygotowywane przez przedstawicieli organizacji pozarządowych takich jak Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Panoptykon czy Sieć Obywatelska WatchDog Polska oraz inne podmioty istotne z punktu widzenia przestrzegania praw człowieka,
  • udział w konferencjach i spotkaniach organizowanych w Biurze RPO w formie online.

Gratulujemy sukcesu Danielowi i życzymy owocnej praktyki! Przykład Daniela pokazuje, że warto jest rozwijać swoje umiejętności i zainteresowania prawne również poprzez odpowiedni dobór miejsca praktyk.