Porozumienie WPiA UWM i ORA w Olsztynie

Szanowni Państwo,
z radością informujemy, że Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UWM dr hab. Jarosław Dobkowski, prof. UWM oraz Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Olsztynie adw. Stefan Salamon podpisali porozumienie o współpracy między Wydziałem Prawa i Administracji UWM w Olsztynie a Okręgową Radą Adwokacką w Olsztynie. Celem porozumienia jest określenie zasad współpracy pomiędzy Uniwersytetem a ORA w zakresie upraktycznienia realizowanych zajęć ze studentami, współpracy w organizacji szkoleń i kursów oraz studiów podyplomowych, współpracy przy promocji zawodu adwokata

Podpisanie porozumienia inicjuje nowy etap współpracy Okregowej Rady Adwokackiej w Olsztynie i Wydziału Prawa i Administracji UWM.