Porozumienie WPiA UWM i OIRP w Olsztynie

Szanowni Państwo,
z radością informujemy, że Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UWM dr hab. Jarosław Dobkowski, prof. UWM oraz Dziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie Katarzyna Skrodzka-Sadowska podpisali porozumienie o współpracy między Wydziałem Prawa i Administracji UWM w Olsztynie a Okręgową Izbą Radców Prawnych w Olsztynie. Celem porozumienia jest określenie zasad współpracy pomiędzy Uniwersytetem a OIRP w zakresie upraktycznienia realizowanych zajęć ze studentami, współpracy w organizacji szkoleń i kursów oraz studiów podyplomowych, współpracy przy promocji zawodu radcy prawnego i OIRP.

Podpisanie porozumienia inicjuje nowy etap współpracy Okregowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie i Wydziału Prawa i Administracji UWM.