Porozumienie WPiA UWM i Archiwum Państwowego w Olsztynie

Szanowni Państwo,
z radością informujemy, że Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UWM w Olsztynie dr hab. Jarosław Dobkowski, prof. UWM oraz Dyrektor Archiwum Państwowego w Olsztynie prof. dr hab. Norbert Kasparek podpisali porozumienie o współpracy między Wydziałem Prawa i Administracji UWM w Olsztynie a Archiwum Państwowym w Olsztynie. Celem porozumienia jest współpraca w zakresie realizacji praktyk zawodowych przez studentów Wydziału Prawa i Administracji UWM w Olsztynie oraz wydmiana doświadczeń w zakresie organizacji i realizacji procesu doskonalenia zawodowego studentów pod kątem indentyfikacji potrzeb i oczekiwań rynku pracy.

Podpisanie porozumienia inicjuje nowy etap współpracy Archiwum Państwowego w Olsztynie i Wydziału Prawa i Administracji UWM w Olsztynie.