Polsko-Litewskie Forum Prawa Spółek i Prawa Gospodarczego

W dniach 15-16 września 2023 r. odbyło się Polsko-Litewskie Forum Prawa Spółek i Prawa Gospodarczego, zorganizowane przez Katedrę Prawa Gospodarczego i Prawa Handlowego WPiA UWM w Olsztynie.

Polsko-Litewskie forum prawa spółek i prawa gospodarczego to propozycja pierwszego spotkania naukowców zajmujących się zagadnieniami prawa spółek i prawa gospodarczego z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz Uniwersytetów Litewskich (wśród potencjalnych uczestników znajdują się przedstawiciele Uniwersytetu Wileńskiego oraz innych uniwersytetów współpracujących z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie). W Forum wzięli udział naukowcy i praktycy z innych ośrodków naukowych oraz studenci. Uczestnicy w trakcie wydarzenia mieli możliwość wymiany wiedzy i doświadczenia oraz nawiązać dalszą współpracę naukowąna tle dotychczas prowadzonych badań. Celem Forum było umiędzynarodawianie i upowszechnianie efektów badań naukowych poprzez organizację międzynarodowej konferencji naukowej. 

Projekt dofinansowane ze środków budżetu państwa w ramach programu "Doskonała Nauka" Ministra Edukacji i Nauki. Nazwa projektu: Polsko-Litewskie Forum Prawa Spółek i Prawa Gospodarczego (nr rej. DNK/SP/548941/2022). Wartość dofinansowania: 22 660 zł. Całkowity koszt: 26 410 zł.

Szczegóły o wydarzeniu opowiedział w Radio UWM FM dr Michał Gornowicz - sprawdź tutaj.