Polsko-Hiszpańskie Studenckie Seminarium Prawa Administracyjnego

Studenckie Forum Administracyjne Ad Vocem (koło naukowe) oraz Studenci Erasmusa pod opieką dr Moniki Ziniewicz zorganizowali Polsko-Hiszpańskie Studenckie Seminarium Prawa Administracyjnego.

Seminarium odbyło się 7 czerwca 2024 r. o godzinie 8:00 w sali D1.6 na Wydziale Prawa i Administracji.

Organizatorem seminarium było Studenckie Forum Administracyjne Ad Vocem działające w Katedrze Prawa Administracyjnego i Nauk o Bezpieczeństwie.

Tematem przewodnim były źródła materialnego prawa administracyjnego w Polsce i Hiszpanii w ujęciu porównawczym, nad którymi studenci pracowali m. in. podczas ćwiczeń w Programie Erasmus + oraz podczas spotkań koła naukowego.

Badania dotyczyły elementarnych zagadnień porównawczych regulacji prawnych ochrony środowiska, prawa budowlanego, zmiany imienia i nazwiska, ewidencji ludności, dowodów osobistych, pomocy społecznej, dostępu do informacji publicznej, ochrony danych osobowych, ochrony zabytków czy wtórnego wykorzystania danych osobowych.

 

Tematy wystąpień:

1.         Małgorzata Kasiak and Dawid Sutkowski, University of Warmia and Mazury - Secondary processing of personal data

2.         Ana Sanchis Quiles, Universitat de València - The Right To Access To Public Information

3.         Sara Fernández-Daza Rodrigo, Universidad Pablo de Olavide - Act Of March 12, 2004 on Social Assistance

4.         Ana Querol Quílez, Universitat de València - Polish Construction Law Act vs Spanish Building Regulation Act

5.         Lucía Bezanilla Pinto, Universidad de Burgos - The National Identity Document a Comparison Between Spain And Poland

6.         Adriana Przybysz, University of Warmia and Mazury - Voivode's supervision over communes in the field of registration of civil status records

7.         Lluis Gomez Arnau, Universitat Jaume I, Castellón - Nature protection

8.         Blanca Juan Pitarch, Universitat Jaume I, Castellón - Historical Heritage

9.         Xavier Gonzalez Rincon, Universitat de Valencia - Real Estate Management

10.       Carmen Fernandez Suarez, Universidad Pablo de Olavide - Environmental Protection Law in Poland/ Spain

11.       Karen Ruiz Merenciano, Universitat de València - The population registration

12.       Adriana Calvo Lópet, Universidad de Burgos - The Protection of Personal Data

13.       Paula López Cantero, Universidad de Murcia - Regulation on Name And Surname Changing