Podziękowanie za współpracę - Uniwersytet Dzieci

Dr hab. Jarosław Dobkowski, prof. UWM, Dziekan Wydziału Prawa i Administracji otrzymał podziękowanie od Pani Anny Grąbczewskiej, Prezesa Fundacji Uniwersytet Dzieci. W roku akademickim 2020/2021 planowana jest kontynuacja współpracy.