Podziękowanie od Okręgowego Inspektora Pracy w Olsztynie

W dniu 17 marca 2023 r. Okręgowy Inspektor Pracy w Olsztynie Jarosław Kowalczyk złożył na ręce Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UWM w Olsztynie dra hab. Jarosława Dobkowskiego, prof. UWM podziękowanie za współpracę pomiędzy naszym Wydziałem a Okręgowym Inspektoratem Pracy w Olsztynie. Specjalne podziękowanie zostało skierowane również do Pani dr Katarzyny Jaworskiej z Katedry Prawa Pracy i Prawa Socjalnego za szczególną pomoc przy organizacji ogólnopolskiej konferencji naukowej pn. "Legalność zatrudnienia a handel ludźmi", dzięki czemu wydarzenie odniosło ogromny sukces.