Podziękowanie od JM Prof. dr. hab. Ryszarda Góreckiego

W dniu 22 września 2020 roku odbyło się posiedzenie Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, podczas którego JM Prof. dr hab. Ryszard Górecki, Rektor UWM, wręczył podziękowanie za współpracę Panu dr. hab. Jarosławowi Dobkowskiemu, prof. UWM, Dziekanowi Wydziału Prawa i Administracji.